0
منو دسترسی
خانه

عنوان ماژول

توضیحات ماژول در این قسمت قرار میگیرد

ایمن زلزله سدید

شیر زلزله الکترونیکی

نام آلبوم:سدیدکالا

سیستم قطع خودکار گاز حساس به امواج زلزله(الکترونیکی)

ایمن زلزله سدید


مرتب شده ها

سیستم قطع خودکار گاز حساس به امواج زلزله (مکانیکی)

طنین توسعه پارس


مرتب شده ها
سایز 2 اینچ فلنجی با فشار 2 پوندسیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 2 اینچ فلنجی با فشار 2 پوندسیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 2 اینچ فلنجی با فشار 2 پوند
3,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 3 اینچ فلنجی با فشار 2 پوندسیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 3 اینچ فلنجی با فشار 2 پوندسیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 3 اینچ فلنجی با فشار 2 پوند
5,300,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 4 اینچ فلنجی با فشار 2 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 4 اینچ فلنجی با فشار 2 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 4 اینچ فلنجی با فشار 2 پوند
7,850,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 2 اینچ با فشار 60 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 2 اینچ با فشار 60 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 2 اینچ با فشار 60 پوند
4,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 3 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 3 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 3 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند
6,600,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 4 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 4 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 4 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند
9,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 8 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 8 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 8 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند
45,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 6 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 6 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 6 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند
28,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 1اینچ دنده ای با فشار 0.25 پوندسیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 1اینچ دنده ای با فشار 0.25 پوندسیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 1اینچ دنده ای با فشار 0.25 پوند
450,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز1/4 1 اینچ دنده ای با فشار 0.25پوندسیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز1/4 1 اینچ دنده ای با فشار 0.25پوندسیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز1/4 1 اینچ دنده ای با فشار 0.25پوند
470,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0

سیستم قطع خودکار گاز حساس به امواج زلزله (الکترومکانیکال)

ایمن زلزله سدید & طنین توسعه پارس

سیستم قطع خودکار گاز حساس به نشت متان و منوکسید

ایمن زلزله سدید

شیر برقی

طنین توسعه پارس


مرتب شده ها
سایز 2 اینچ فلنجی با فشار 2 پوند شیر برقی برند طنین توسعه پارس
سایز 2 اینچ فلنجی با فشار 2 پوند شیر برقی برند طنین توسعه پارس
سایز 2 اینچ فلنجی با فشار 2 پوند
2,800,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 3 اینچ فلنجی با فشار 2 پوند شیر برقی برند طنین توسعه پارس
سایز 3 اینچ فلنجی با فشار 2 پوند شیر برقی برند طنین توسعه پارس
سایز 3 اینچ فلنجی با فشار 2 پوند
5,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 4 اینچ فلنجی با فشار 2پوند شیر برقی برند طنین توسعه پارس
سایز 4 اینچ فلنجی با فشار 2پوند شیر برقی برند طنین توسعه پارس
سایز 4 اینچ فلنجی با فشار 2پوند
7,500,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 2 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند شیر برقی برند طنین توسعه پارس
سایز 2 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند شیر برقی برند طنین توسعه پارس
سایز 2 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند
4,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 3 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند شیر برقی برند طنین توسعه پارس
سایز 3 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند شیر برقی برند طنین توسعه پارس
سایز 3 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند
6,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 4 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند شیر برقی برند طنین توسعه پارس
سایز 4 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند شیر برقی برند طنین توسعه پارس
سایز 4 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند
8,500,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 8 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند
سایز 8 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند
سایز 8 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند
44,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 6 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند شیر برقی برند طنین توسعه پارس
سایز 6 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند شیر برقی برند طنین توسعه پارس
شیر برقی سایز 6 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند
27,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 1 اینچ دنده ای با فشار 0.25 پوند شیر برقی برند طنین توسعه پارس
سایز 1 اینچ دنده ای با فشار 0.25 پوند شیر برقی برند طنین توسعه پارس
سایز 1 اینچ دنده ای با فشار 0.25 پوند
310,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 1/4 1 اینچ دنده ای با فشار 0.25 پوند شیر برقی برند طنین توسعه پارس
سایز 1/4 1 اینچ دنده ای با فشار 0.25 پوند شیر برقی برند طنین توسعه پارس
سایز 1/4 1 اینچ دنده ای با فشار 0.25 پوند
340,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0

سنسور نشت متان و منوکسید

سیسمیک و پیشگام

شیر توپی

پیشگام صنعت

شیر توپی

گازسوزان

اتاق خبر سدید کالا

آخرین اخبار و مقالات

1399/07/28 در ساعت 10:17:46

ضرورت تدقیق گسل و حریم آن در شهرها/ قرارگیری ۵۴۰۰۰ ساختمان بر روی گسل در کرج/ خطر فاجعه انسانی در اثر حرکت گسل

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بر ضرورت تدقیق گسل و حریم آن در محدوده کلان شهرها تاکید کرد و گفت: در کرج حدود ۵۴ هزار ساختمان بر روی گسل احداث شده که اگر فعال شود، حادثه عظیم انسانی در پیش رو خواهیم داشت.

ادامه مطلب
ضرورت تدقیق گسل و حریم آن در شهرها/ قرارگیری ۵۴۰۰۰ ساختمان بر روی گسل در کرج/ خطر فاجعه انسانی در اثر حرکت گسل
1399/07/23 در ساعت 15:50:04

حریم گسل های تهران تعیین شد

راه‌اندازی سامانه‌ مکانیزه پایش توسعه شهری، تدقیق گسل کلان شهرها و اصلاح ضوابط بلندمرتبه‌سازی در سیزدهمین نشست شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بررسی شد.

ادامه مطلب
حریم گسل های تهران تعیین شد
1399/07/19 در ساعت 08:28:45

توجه بیشتر به آموزش محصلان/خدشه ای به تربیت نسل جدید وارد نشود

گرگان- رئیس شورای اطلاع رسانی گلستان گفت: آموزش و پرورش باید جدی تر و مصمم تر نسبت به برطرف شدن مشکلات دانش آموزان اقدام کند تا خدشه ای به تربیت نسل جدید وارد نشود.

ادامه مطلب
توجه بیشتر به آموزش محصلان/خدشه ای به تربیت نسل جدید وارد نشود
1399/07/19 در ساعت 08:27:38

زلزله تهران یک حادثه بین‌المللی خواهد شد

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، وقوع زلزله شدید در تهران را در ابعاد یک حادثه بین‌المللی توصیف کرد.

ادامه مطلب
زلزله تهران یک حادثه بین‌المللی خواهد شد

نمونه پروژه های انجام شده

آخرین زمین لرزه های ایران و جهان به صورت آنلاین

افزودن ماژول جدید
0%