منو دسترسی
خانگی و صنعتی

لیست محصولات

فیلتر کنید:

محدوده قیمت

0
10000000000
از 0تا 10,000,000,000 تومان
برو
لیست محصولات :
خانگی خانگی
خانگی

قابلیت تشخیص و فیلترینگ امواج مکانیکی از امواج زلزله ورودی های مختلف جهت لینک کردن سیستمهای اعلان حریق و... به سیستم ماژول سیمکارت و امکان عیب یابی(خودتشخیص در زمان خرابی و ارسال پیامک به پشتیبانی و کاربر قطع گاز از زاه دور با ارسال پیامک محرمانه در زمان آتش سوزی

صنعتی صنعتی
صنعتی

قابلیت تشخیص و فیلترینگ امواج مکانیکی از امواج زلزله ورودی های مختلف جهت لینک کردن سیستمهای اعلان حریق و... به سیستم ماژول سیمکارت و امکان عیب یابی(خودتشخیص در زمان خرابی و ارسال پیامک به پشتیبانی و کاربر قطع گاز از زاه دور با ارسال پیامک محرمانه در زمان آتش سوزی

افزودن ماژول جدید
0%