0
منو دسترسی
آموزش

آموزش


بخش آموزش و تحقیقات گروه صنعتی ایمن زلزله سدید با هدف کاهش تلفات ناشی از زلزله، از طریق برگزاری دوره های آموزشی حضوری، تهیه مجموعه های آموزشی مکتوب و مصور در جهت ارتقا فرهنگ تقابل با زلزله تلاش می نماید.

مجموعه های تدوین شده و در دست تدوین عبارتند:

    آشنایی با راهکار های تقابل با زلزله (برای عموم)
    اقدامات ضروری قبل، هنگام و بعد از وقوع زلزله
    ایمن سازی اجزای غیر سازه ای ساختمان در برابر زلزله
    ایمن سازی تاسیسات مکانیکی و برقی در برابر زلزله
    آشنایی با خطرات بالقوه گاز شهری در هنگام وقوع زلزله
    راهکار های کاهش خطرات ناشی از گاز طبیعی در هنگام زلزله
    و...

دانلود

http://www.aqc.ir/files/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%20%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%20%d8%af%d8%b1%20%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%20%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87%20.pdf

افزودن ماژول جدید
0%