0
منو دسترسی
مهندسین اجرایی

مهندسین اجرایی سدید کالا

مهندسین اجرایی به کسانی گفته میشود که کار اجرایی میکنند مانند پیمانکاران گاز یا کارفرما یا تاسیسات کاران.

تمامی مهندسین میتوانند با ثبت درخواست خود در قسمت درخواست کدهای تخفیف متناسب با کار خود دریافت کنند.

در زمان خرید با وارد کردن کدهای تخفیف مخصوص خود شخص یا شرکت از تخفیف های همیشگی استفاده کنند.

افزودن ماژول جدید
0%