0
منو دسترسی

سایز 1اینچ دنده ای با فشار 0.25 پوندسیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی) سایز 1اینچ دنده ای با فشار 0.25 پوند

450,000 تومان

مشخصات فنی

وضعیت شیر
نرمال باز
مکانیسم عملکرد
مکانیکی
نوع فعالسازی بعد از قطع
دستی
جنس بدنه
فولادی
نوع نصب
افقی و عمودی
نوع سنسور
مکانیکی
جریان عبوری
مطابق با استاندارد
روش قطع
اتوماتیک
مکانیسم شات اف
سوپاپی
کالاهای مرتبط
سایز 8 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند   سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 8 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 8 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند
45,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 6 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند  سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 6 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 6 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند
28,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 4 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 4 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 4 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند
9,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 4 اینچ فلنجی با فشار 2 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 4 اینچ فلنجی با فشار 2 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 4 اینچ فلنجی با فشار 2 پوند
7,850,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 3 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 3 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 3 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند
6,600,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 3 اینچ فلنجی با فشار 2 پوندسیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 3 اینچ فلنجی با فشار 2 پوندسیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 3 اینچ فلنجی با فشار 2 پوند
5,300,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 2 اینچ با فشار 60 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 2 اینچ با فشار 60 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 2 اینچ با فشار 60 پوند
4,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 2 اینچ فلنجی با فشار 2 پوندسیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 2 اینچ فلنجی با فشار 2 پوندسیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 2 اینچ فلنجی با فشار 2 پوند
3,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 1/2 2  اینچ دنده ای با فشار 0.25پوند سیستم قطع گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 1/2 2 اینچ دنده ای با فشار 0.25پوند سیستم قطع گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 1/2 2 اینچ دنده ای با فشار 0.25پوند
1,700,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%