0
منو دسترسی

سایز 6 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی) سایز 6 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند

28,000,000 تومان

مشخصات فنی

وضعیت شیر
نرمال باز
مکانیسم عملکرد
مکانیکی
نوع فعالسازی بعد از قطع
دستی
جنس بدنه
فولادی
نوع نصب
افقی و عمودی
نوع سنسور
مکانیکی
جریان عبوری
مطابق با استاندارد
روش قطع
اتوماتیک
مکانیسم شات اف
پروانه ای
کالاهای مرتبط
سایز 8 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند   سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 8 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 8 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند
45,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 4 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 4 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 4 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند
9,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 4 اینچ فلنجی با فشار 2 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 4 اینچ فلنجی با فشار 2 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 4 اینچ فلنجی با فشار 2 پوند
7,850,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 3 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 3 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 3 اینچ فلنجی با فشار 60 پوند
6,600,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 3 اینچ فلنجی با فشار 2 پوندسیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 3 اینچ فلنجی با فشار 2 پوندسیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 3 اینچ فلنجی با فشار 2 پوند
5,300,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 2 اینچ با فشار 60 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 2 اینچ با فشار 60 پوند سیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 2 اینچ با فشار 60 پوند
4,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 2 اینچ فلنجی با فشار 2 پوندسیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 2 اینچ فلنجی با فشار 2 پوندسیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 2 اینچ فلنجی با فشار 2 پوند
3,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 1/2 2  اینچ دنده ای با فشار 0.25پوند سیستم قطع گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 1/2 2 اینچ دنده ای با فشار 0.25پوند سیستم قطع گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 1/2 2 اینچ دنده ای با فشار 0.25پوند
1,700,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
سایز 2  اینچ دنده ای با فشار 0.25پوندسیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 2 اینچ دنده ای با فشار 0.25پوندسیستم قطع اتوماتیک گاز حساس به امواج زلزله برند طنین(مکانیکی)
سایز 2 اینچ دنده ای با فشار 0.25پوند
630,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%